CONDICIONS D’ÚS I CONTRACTACIÓ

 

1. Condicions d’ús i compra a www.masvicens.com

El present document (conjuntament amb tots els documents en ell esmentats) estableix les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest lloc web (www.masvicens.com) i la compra de productes i contractació de serveis en el mateix (d’ara endavant, les “Condicions”).

Li preguem que llegeixi atentament les presents Condicions, el nostre Avís Legal, Política de Privacitat i Política de Cookies abans d’usar aquest lloc web.

En utilitzar aquest lloc web o fer una comanda a través del mateix, vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per la nostra Política de Privacitat, per la qual cosa si no està vostè d’acord amb totes les Condicions no ha d’usar aquest lloc web.


Aquestes Condicions podrien ser modificades. És la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que les condicions vigents en el moment de celebració de cada Contracte (tal com aquest es defineix més endavant) o a falta d’aquest, en el moment d’ús del lloc web seran les que li resultin aplicables.

Si té alguna pregunta relacionada amb les presents Condicions o la Política de Protecció de Dades pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.


2. Les nostres dades

 

La venda d’articles i contractació de serveis a través d’aquest lloc web es realitza sota la denominació MAS VICENÇ, SCP, societat amb domicili a Mas Vicenç, (CP.43811) Cabra del Camp, (Tarragona).


3. Les seves dades i les seves vistes en aquest lloc web

 

La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè, es tractaran de conformitat a l’establert en la Política de Privacitat. En fer ús d’aquest lloc web, vostè consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són verídiques i es corresponen amb la realitat.

 

4. Ús del nostre lloc web

 

I. Declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes.

II. Es compromet a fer ús d’aquest lloc web únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlides.

III. Es compromet a no realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole, estarem autoritzats a anul·lar-la i informar a les autoritats pertinents.

IV. Es compromet a facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consent que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si és necessari.

Sinó ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda.

5. Com es formalitza el contracte

Per procedir a la compra dels nostres vins o contractació dels nostres serveis d’enoturisme, s’haurà de registrar, emplenant les dades que se li sol.liciten a tal efecte.

Haurà d’escollir el producte o servei que desitja contractar i clicar damunt del mateix, afegint-se aquest al seu carret de compra. En el cas de contractació de serveis d’enoturisme, prèviament haurà d’escollir dia i hora de la realització del mateix en l’agenda disposada a aquest efecte.

El pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament, per a això, haurà de seguir els passos del procés de compra, emplenant o comprovant la informació que en cada pas se li sol·licita. Així mateix, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, podrà modificar les dades de la seva comanda per si ha de corregir alguna dada errònia.

El pagament, es podrà realitzar mitjançant PayPal, transferència bancària o targeta de crèdit.

Després d’això, rebrà un correu electrònic, dins de les 24 hores següents, justificant recepció de la seva comanda (la “Confirmació de Comanda”). El contracte per a la compra d’un producte o contractació d’un servei entre vostè i nosaltres (el “Contracte”) quedarà formalitzat únicament quan li enviem la “Confirmació de Comanda”.

A més a més, es podrà descarregar en format PDF des de el propi lloc web una còpia de la confirmació de la comanda. El contracte es formalitzarà en castellà, català, anglès o francès, en funció de l’idioma seleccionat a la web.

6. Preu i pagament

El preu dels productes o serveis serà el que s’estipuli en cada moment a la nostra pàgina web, excepte en cas d’error manifest. Malgrat que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren a la pàgina són correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu d’algun dels productes o serveis que vostè ha encarregat, li informarem el més aviat possible i li donarem l’opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-la. Sinó aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considerarà cancel·lada i se li reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.

No estarem obligats a subministrar-li cap producte o servei al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li haguem enviat la Confirmació de Comanda) si l’error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per vostè com a preu incorrecte.

Els preus de la pàgina web inclouen IVA, però exclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total segons s’exposa en el nostre apartat Despeses d’enviament. Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte l’establert anteriorment) els possibles canvis no afectaran a les comandes en tràmit als quals haguem enviat una Confirmació de Comanda.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap Contracte amb vostè.

La recollida, emmagatzematge i transmissió d’informació personal a través de la pàgina web garanteix la total seguretat en la transmissió de les dades.

7. Responsabilitat i exoneració de responsabilitat

A causa de la naturalesa oberta d’aquesta pàgina web i a la possibilitat que es produeixin errors en l’emmagatzematge i transmissió d’informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d’aquesta pàgina web tret que s’estableixi expressament el contrari en la mateixa.

Amb els límits establerts en la llei, no assumim cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les nostres pàgines d’Internet.

Estem exempts de responsabilitat derivada d’errors en els continguts que poguessin aparèixer a la web, sempre que no ens siguin imputables.

No garantim la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat de la web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat o manteniment, per errors del servidor que allotja els continguts o altres intermediaris o proveïdors.

Així mateix, no respondrem de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivarse d’aquest accés o ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni ens farem responsables dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels desperfectes que es puguin causar en el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest com a conseqüència de:

I. La presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió al lloc web.
II. Un mal funcionament del navegador.
III. L’ús de versions no actualitzades del sistema.

8. Propietat intel·lectual

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol un altre element inserit per MAS VICENÇ, SCP en aquest lloc web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o “look and feel”: marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a MAS VICENÇ, SCP i/o a tercers als quals els han estat cedits els seus drets.

En cap cas, l’accés al lloc web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, tret que s’estableixi expressament el contrari.

Aquests termes i condicions d’ús del lloc web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i/o dels seus continguts diferent als aquí expressament previstos.

Queda totalment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del lloc web.

Sense perjudici de tot l’esmentat anteriorment, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web pot vulnerar els drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem que ens ho faci saber amb la major rapidesa.

Tot això no li impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la seva comanda o dades de Contacte.

9. Virus, pirateria i altres atacs informàtics

Vostè no ha de realitzar un ús indegut d’aquest lloc web mitjançant la introducció intencionada en el mateix de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu.

Vostè no tractarà de tenir accés no autoritzat en aquest lloc web, al servidor en què aquest es troba allotjat o en qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionat amb la nostra pàgina web.

Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.

L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable.

Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d’estar autoritzat a usar aquest lloc web.

No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquest lloc web o de la descàrrega de continguts del mateix o als quals el mateix redirigeix.

10. Links des del nostre lloc web

En el cas que el nostre lloc web contingui links a altres llocs web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem cap tipus de control sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivada del seu ús.

11. Comunicacions per escrit

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. Mitjançant l’ús d’aquest lloc web, vostè accepta que la major part d’aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques.

Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquest lloc web.

A efectes contractuals, vostè consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit.

Aquesta condició no afectarà als seus drets reconeguts per llei.

12. Notificacions

Les notificacions que vostè ens enviï hauran d’enviar-se preferiblement a través del nostre formulari de contacte. Segons el que es disposa en la clàusula anterior i tret que s’estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé a l’e-mail o bé a l’adreça postal facilitada per vostè a l’hora de realitzar una comanda.

S’entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament tramitades en el mateix instant en què es pengin a la nostra pàgina web, 24 hores després d’haverse enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar, en el cas d’una carta, que tenia l’adreça correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada a correus o en una bústia i, en el cas d’un correu electrònic, que el mateix va ser enviat a l’adreça de correu electrònic especificada pel receptor.

13. Cessió de drets i obligacions

El Contracte és vinculant tant per a vostè com para nosaltres, així com per als nostres respectius successors, cessionaris i drethavents.

Vostè no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir el Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, sense haver obtingut el nostre consentiment previ per escrit.

Podrem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir el Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, en qualsevol moment durant la vigència del Contracte.

Aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si escau, vostè, com a consumidor, té reconeguts per llei ni anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma, les garanties, tant expresses com a tàcites, que li haguéssim pogut atorgar.

14. Esdeveniments fora dels nostre control

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions que assumim a l’empara del Contracte, la causa del qual es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable (“Causa de Força Major”).

Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable.

15. Renuncia

La falta de requeriment per la nostra banda, del compliment estricte per la seva banda, d’alguna de les obligacions assumides per vostè en virtut del Contracte o de les presents Condicions o la falta d’exercici per la nostra banda, dels drets o accions que ens poguessin correspondre en virtut d’aquest Contracte, o de les Condicions, no suposarà renúncia ni limitació alguna en relació amb aquests drets o accions ni li exonerarà a vostè de complir amb tals obligacions.

Cap renúncia per la nostra banda a un dret o acció concreta, suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats del Contracte o de les Condicions.

Cap renúncia per la nostra banda a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats del Contracte es farà efectiva, tret que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a vostè per escrit de conformitat amb el que es disposa a l’apartat de Notificacions anteriors.

16. Nul·litat parcial

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició del Contracte fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

17. El nostre dret a modificar aquestes condicions

Tenim dret de revisar i modificar les presents Condicions en qualsevol moment. Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents en el moment en què usi el present lloc web o efectuï cada comanda, tret que per llei o decisió d’organismes governamentals haguem, de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o Declaració de Privadesa, en aquest cas, els possibles canvis afectaran també a les comandes que vostè hagués fet prèviament.

18. Legislació aplicable i jurisdicció 

L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes o contractació de serveis a través d’aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afectarà als drets que com tal li reconeix la legislació vigent.

19. Comentaris i suggeriments

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens els faci arribar a través del nostre formulari de contacte o enviant-nos un correu electrònic a masvicens@masvicens.com

CONDICIONS PARTICULARS DE VENDA 

1. Serveis que oferim

Els vins que s’ofereixen a través d’aquesta pàgina web estan disponibles per al seu enviament a territori espanyol i Unió Europea, tal com detallem al nostre apartat de despeses d’enviament.

2. Disponibilitat dels productes

Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos. En aquest sentit, si es produeixen dificultats en quant al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat igual o superior, sense augment de preu, que vostè podrà encarregar. Si no desitja fer una comanda d’aquests productes substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que vostè pogués haver abonat.

 

3. Despeses d’enviament 

PREUS DE TRANSPORT A ESPANYA

1 caixa /6 ampolles 2 caixes 3 caixes 4 caixes
Península 7,99€ gratis gratis gratis
Balears 12,50€ 17,00€ 19,80€ 26,00€
Andorra 24,00€ 28,00€ 37,00€ 43,00€

 

Les despeses d’enviament a la Península seran gratuïts a partir de compres superiors a 50€.

PREUS DE TRANSPORT A LA UE I FORA DE LA UE

Per a enviaments a la Unió Europea i fora de la Unió Europea, contactar directament amb el celler a masvicens@masvicens.com o WhatsApp i us farem el pressupost a mida. També aplicable per a enviaments a Canàries.

4. ENVIAMENT

 

Sense prejudici de l’establert en la clàusula 2 anterior respecte de la disponibilitat dels productes i llevat que es produeixin circumstàncies extraordinàries, intentarem enviar la seva comanda abans de la data de lliurament establerta a tal efecte al seleccionar la destinació de l’enviament, i en tot cas, en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de la Confirmació de Comanda.

En funció de la destinació de l’enviament, els terminis d’entrega són els següents:

» En el termini de 24 a 72 hores per a enviaments a Espanya (peninsular)
» En el termini de 2-3 dies per enviaments a Balears i Canàries.
» En el termini de 2-3 dies per enviaments a Andorra.
» En el termini de 3-6 dies per enviaments a UE.

No obstant això, podrien produir-se retards per raons tals com l’esdeveniment de circumstàncies imprevistes o la zona de lliurament. Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, li informarem d’aquesta circumstància, i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

Ha de tenir en compte, en qualsevol cas, que no realitzem enviaments a domicili els dissabtes ni els diumenges.

A l’efecte de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que la comanda ha estat “lliurada” en el moment en el qual vostè o un tercer indicat per vostè adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l’adreça de lliurament convingut.

5. IMPOSSIBILITAT DE LLIURAMENT

 

Si ens resulta impossible efectuar el lliurament de la seva comanda, intentarem buscar un lloc segur per deixar-ho. Si no podem trobar un lloc segur, la seva comanda serà retornada al nostre magatzem. Així mateix, li deixarem una nota explicant-li on es troba la comanda i com fer-ho perquè li sigui enviada de nou.

Si preveu no estar al lloc de lliurament a l’hora convinguda, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres per convenir el lliurament en un altre dia.

6. TRANSMISSIÓ DEL RISC I LA PROPIETAT

 

Els riscos dels productes seran al seu càrrec a partir del moment del seu lliurament.

Vostè adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb els mateixos, inclosos les despeses d’enviament, o bé al moment del lliurament (segons la definició continguda en la clàusula 4 anterior), si aquesta hagués tingut lloc en un moment posterior.

7. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

 

De conformitat amb el que es disposa en l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels productes o serveis s’entendrà localitzat al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol, excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret que es tracti.

A les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, realitzats a consumidors finals, els lliuraments es trobaran exempts d’IVA per aplicació del que disposa en l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent a cadascun d’aquests territoris, que seran a càrrec del comprador qui haurà de pagar en destinació el IGIC, els costos de duana i de despatx al moment que rebi el producte.

A les comandes amb destinació a la Unió Europea, el tipus d’IVA aplicable a les vendes de productes realitzades a consumidors finals es correspon amb el vigent en el lloc on està establerta l’empresa, (independentment de l’Estat de la Unió Europea on resideixi el consumidor).

8. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

 

8.1 Dret legal a desistir de la compra

Dret de desistiment

Si vostè està contractant com a consumidor i usuari, té dret a desistir del present Contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer indicat per vostè, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns.

Per exercir el dret de desistiment, vostè haurà de notificar-nos a MAS VICENÇ SCP, a l’adreça, Mas Vicenç, (CP.43811) Cabra del Camp, (Tarragona), o escrivint-nos al correu electrònic masvicens@masvicens.com o al nostre formulari de contacte, la seva decisió de desistir del Contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o electrònic).

Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura com a Annex a les presents Condicions, malgrat que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva banda d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En el cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments efectuats per vostè, inclosos les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva banda d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del present Contracte.

Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial.

No incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. No obstant això, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Vostè haurà de retornar-nos o lliurar-nos directament els productes en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del Contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

Vostè haurà d’assumir el cost directe de devolució dels béns.

8.2 Disposicions comunes

El seu dret a desistir del Contracte serà aplicable exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en què vostè els va rebre. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat obert, manipulat, o de productes que no estiguin en les mateixes condicions en les quals es van lliurar o hagin sofert algun dany, per la qual cosa haurà de tenir cura dels productes mentre estiguin en la seva possessió.

Podrà realitzar les devolucions gratuïtament a: Mas Vicenç, (CP.43811) Cabra del Camp, (Tarragona).

En cas que no desitgi retornar els productes a través d’alguna de les opcions gratuïtes disponibles, vostè serà responsable dels costos de devolució.

Si us plau, ha de tenir en compte que si vostè decideix retornar-nos els articles a ports deguts estarem autoritzats a carregar-li les despeses en què puguem incórrer.

Després d’examinar l’article li comunicarem si té dret al reemborsament de les quantitats abonades. El reemborsament de les despeses de transport únicament es realitzarà quan el dret de desistiment s’exerciti dins del termini legal i es retornin tots els articles que componen la comanda en qüestió.

El reemborsament s’efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins del termini de 14 dies des de la data en què vostè ens va comunicar la seva intenció de desistir. No obstant això, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer.

El reemborsament s’efectuarà sempre en el mateix mitjà de pagament que vostè va utilitzar per pagar la compra.

Vostè assumirà el cost i risc de retornar-nos els productes, tal com s’ha indicat anteriorment. Si tenen algun dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte o trucant als telèfons 627570075 / 699607865

8.3 Devolucions de productes defectuosos

En els casos en què vostè consideri que al moment del lliurament el producte no s’ajusta a l’estipulat en el Contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata a través del nostre formulari de contacte facilitant les dades del producte així com del dany que pateix, o ben enviant un correu electrònic a masvicens@masvicens.com, on li indicarem la forma de procedir.

Examinarem detingudament el producte retornat i li comunicarem per e-mail dins d’un termini raonable si escau el reemborsament o la substitució del mateix (si escau). El reemborsament o la substitució de l’article s’efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorreguts per lliurar-li l’article i els costos en quins vostè hagués incorregut per retornar-nos-ho a nosaltres. La devolució s’efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per pagar la compra. Queden en tot cas exempts els drets reconeguts per la legislació vigent.

Totes les descripcions de productes, informacions i materials que figuren en aquesta pàgina web se subministren com a “cos cert” i sense garanties expresses o implícites sobre els mateixos excepte les establertes legalment. En aquest sentit, si vostè contracta com a consumidor i usuari, estem obligats a lliurar-li articles que siguin conformes amb el Contracte, responent davant vostè de qualsevol falta de conformitat que existeixi al moment del lliurament del producte.

S’entén que els productes són conformes amb el Contracte sempre que:

I. S’ajustin a la descripció realitzada per nosaltres i posseeixin les qualitats que haguem presentat en aquesta pàgina web.
II. Siguin aptes per als usos als quals ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus i
III. Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que siguin esperables

Amb l’abast que permeti la llei, excloem totes les garanties, excepte aquelles que no puguin ser legítimament excloses enfront dels consumidors i usuaris.

El que es disposa en la present clàusula no afectarà als seus drets com a consumidor i usuari, ni al seu dret a desistir del Contracte.

ANNEX: Model de formulari de desistiment

(només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

A l’atenció de MAS VICENÇ, SCP:
Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:
Comanda nº:
Nom del consumidor:
Adreça del consumidor:
Signatura del consumidor:
Data:

CONDICIONS PARTICULARS DE VENDA

 

1. Serveis que oferim

 

oA través del nostre lloc web pot contractar activitats d’enoturisme tals com a visites al nostre celler, Walk & Wine i Xocolata & vida, les característiques de les quals estan degudament detallades en el nostre lloc web.

2. Disponibilidad del servei

Les activitats d’enoturisme que s’ofereixen a través d’aquest lloc web estan subjectes a disponibilitat horària de MAS VICENÇ, SCP, podent-se reservar les mateixes a través de l’agenda habilitada a tal efecte.

3. Impossibilitat de dur a terme el servei

 

Si per causes meteorològiques, o per altres motius aliens a MAS VICENÇ, SCP i a l’usuari, no es pogués dur a terme l’activitat d’enoturisme, l’usuari podrà escollir entre el reemborsament total del preu pagat o acordar entre ambdues parts nova data i hora per dur a terme el mateix.

Si per causes imprevistes imputables a MAS VICENÇ, SCP, l’activitat contractada no es pogués dur a terme el dia i hora acordats, l’usuari podrà escollir entre el reemborsament total del preu pagat o acordar ambdues parts nova data i hora per dur a terme el mateix.

Si l’activitat d’enoturisme no es duu a terme per causa imputable al propi usuari, qui no es presenti el dia i hora acordat per a la realització de l’activitat, no es reemborsarà el preu abonat, excepte causa de força major degudament acreditada.

 

4. Desestiments

Segons el que es disposa en l’Article 103.l) del RD 1/2007, els serveis relacionats amb activitats d’oci amb data o període d’execució específic es troben exempts de dret de desistiment.

Malgrat això, MAS VICENÇ, SCP atorga a l’usuari la possibilitat de desistir del contracte formalitzat fins a cinc dies abans del dia reservat per realitzar la seva activitat d’ enoturisme sense cap tipus de cost. En cas que desisteixi del contracte entre els 4 a 3 dies previs, es retornarà únicament el 50% del preu abonat. En cas que l’usuari desisteixi amb 2 o menys dies d’antelació, no es retornarà quantitat alguna.

Per exercir el dret de desistiment, vostè haurà de notificar-nos a MAS VICENÇ, SCP, a l’adreça Mas Vicenç, (CP.43811) Cabra del Camp, (Tarragona), escrivint-nos al correu electrònic masvicens@masvicens.com, o al nostre formulari de contacte, la seva decisió de desistir del Contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura com a Annex a les presents Condicions, malgrat que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva banda d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En el cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments efectuats per vostè, sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del present Contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial. No incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

ANNEX: Model de formulari de desistiment

(només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

A l’atenció de MAS VICENÇ, SCP:
Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:
Comanda nº :
Nom del consumidor:
Adreça del consumidor:
Signatura del consumidor:
Data:

Open chat
Necessites ajuda? Contacta'm
Hola, Sóc el Xavi 👋
En què et puc ajudar?